Prima pagină » Deciziile adoptate de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) in sedinta din 11 ianuarie 2023
Stiri

Deciziile adoptate de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) in sedinta din 11 ianuarie 2023

În cadrul ședinţei de miercuri, 11 ianuarie 2023, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Norma privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Pătrașcu Doru-Dorel în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Voltinvest S.A.;

Aprobarea domnului Paul-Gabriel Zarzără în funcția de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea doamnei Stoicescu Mirela-Cristina în funcția de conducător executiv al societății Proximus Broker de Asigurări S.R.L.;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria – Tradeville și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea Prospectului simplificat alcătuit din documente distincte în vederea majorării capitalului social al societății Bittnet Systems S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință aferente acțiunilor emise, în vederea tranzacționării acestora pe piața reglementată administrată de BVB;

Aprobarea proiectului de acord de transfer de portofoliu de la Signal Iduna Asigurări de Viață S.A. la Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. și aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție a Signal Iduna Asigurări de Viață S.A. de către Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Globasig Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat unic, nou asociat indirect semnificativ, durată mandat administrator și durată funcționare societate);

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Articolul Deciziile adoptate de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) in sedinta din 11 ianuarie 2023 apare prima dată în Bucuresti Business – Despre afaceri. Zi de zi.


Source link